Socola Phủ

Category
Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: Socola Phủ 
Hủ: 1kfg
Hạn sử dung: 12 tháng
Sảm phẩm không sử dụng chất bảo quản và chất tạo ngọt.

Hướng dẫn sử dụng

Ứng dụng:

sản phẩm dùng kèm kem tươi

Sản phẩm cùng loại