I.  H ÌNH TH ỨC ÁP D ỤNG
1. Đối tượng khiếu nại:
  Là tổ chức, cá nhân có sử dụng các sản phẩm c ủa công ty cung cấp.

2. Hình thức khiếu nại:
  Khách hàng khi có khiếu nại, phản ánh về sản phẩm do công ty cung cấp,  có thể khiếu nại trực tiếp tại công ty  hoặc gián tiếp bằng cách gọi điện đến số 028. 73023868  hay gửi  mail cskh@benuscream.vn, gửi văn bản hoặc   các hình thức khác…

3. Nguyên tắc giải quyết khiếu nại:
Công ty TNHH SX- TM- DV  Đ ẠI SONG VI ỆT có quyền từ chối và không giải quyết các khiếu nại không có cơ sở, bằng chứng hoặc không trực thuộc đơn vị giải quyết.


II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN
  Bước 1. Tiếp nhận và hồi âm khiếu nại
- Mọi CBNV công ty đều có trách nhiệm tiếp nhận phản ánh, khiếu nại của khách hàng. 
- Gửi văn bản hồi âm khiếu nại trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại (đối với khiếu nại bằng văn bản, email, điện thoại…) hoặc gửi khách hàng bản copy phiếu tiếp nhận khiếu nại có xác nhận của BG Đ công ty.
  Bước 2: Xác minh, xử lý
- Sau khi tiếp nhận được phản ánh, khiếu nại của khách hàng, bộ phận quản lý chất lượng tiếp nhận sẽ chủ động kiểm tra, giải quyết trong phạm vi chức năng và quyền hạn của mình. 
- Các khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ phận tiếp nhận sẽ được phối hợp chuyển cấp cao hơn để giải quyết theo thẩm quyền (Không quá ½ ngày kể từ khi tiếp nhận).
  Bước 3: Trả lời khách hàng:
- Khi có kết quả kiểm tra từ phòng quản lý chất lượng sẽ trả lời khách hàng theo nhiều hình thức: Gọi điện thoại, đến gặp trực tiếp, gửi văn bản phúc đáp, gửi mail……tùy theo hình thức khiếu nại ban đầu. 
- Nếu khách hàng không đồng ý với kết quả giải quyết: Trong thời gian 7 ngày kế tiếp bộ phận chức năng có trách nhiệm kiểm tra lại từ đầu thông tin khiếu nại và phúc đáp cho khách hàng.
  Bước 4: Kết thúc khiếu nại
- Lưu hồ sơ và kết thúc khiếu nại.
 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: